Stevner

I 2021 har vi følgende stevner:

1. – 2. mai: Smellerstevne kl. 1

15. – 16. mai: MH

3. – 4. september: Bruksstevne, rundering og spor

11.– 12. september: Stevne rallylydighet

25. – 26. september: MH

9. – 10. oktober: Smellerstevne kl. 2

April – slutten av september: Bevegelige blodsporprøver

Juli – slutten av september: Bevegelige fersksporprøver