Kontakt / Styret

Hønefoss og Omegn Brukshundklubb
Postboks 1155, 3503 Hønefoss

Tlf.: 452 36 851
post@brukshundhonefoss.com

Organisasjonsnummer: 993 191 191

Bankforbindelse: Hønefoss Sparebank – 2230 25 66503

Styret består av: 
Styreleder:
Regi Svendsen

452 36 851
Nestleder: 
Svein Hassel
 
928 02 114
Styremedlemmer: 
Karianne Engen
Sylvia Pflugradt
Andreas B. Evensen
Rune Johnsrud
Monica Glasrud
Stine Nyhus Kolle922 04 839


97096556
Varamedlemmer:
Mari-Anne Skaug
Stefan Fiβ
 
  
Go’biten og webansvarlig:
Stine Nyhus Kolle 
Lise S. Løken
hobgobiten@gmail.com
97096556