Kontakt / Styret

Hønefoss og Omegn Brukshundklubb
Postboks 1155, 3503 Hønefoss

Tlf.: 452 36 851
post@brukshundhonefoss.com

Organisasjonsnummer: 993 191 191

Bankforbindelse: Skue sparebank – 2230 25 66503

Styret består av: 
Styreleder:
Regi Svendsen

452 36 851
Nestleder: 
Rune Johnsrud
 
Styremedlemmer: 
Karianne Engen
Andreas B. Evensen
Rune Johnsrud
Anette Rognerud
Svein Hassel


Varamedlemmer:
Mari-Anne Skaug
Stefan Fiβ
 
NKK- medlemsinformasjon
Lise S. Løken
 post@brukshundhonefoss.com
91 60 33 86
Go’biten og webansvarlig:
Stine Nyhus Kolle 
Lise S. Løken
hobgobiten@gmail.com
97 09 65 56